د ولايت مقام اسلا پروګرام عملي زده کړو په موخه دوه مېرمنې جذبوي

د ننګرهار ولايت مقام اسلا پروګرام غواړي، چې دوه تنه محصلينې د Internship برخه کې د عملي زده کړو په موخه جذب کړي، که څوک لېوالتيا لري کولی شي، چې لاندې لينک کې شرايط ولولي او خپله بيوګرافي د ياد پروګرام دفتر ته واستوي.
http://www.acbar.org/jobs/34075/Sub-National-Governance-Intern-%282-interns-for-each-province%29.jsp