د هسکې مېنې ولسوالۍ لنډه پېژندنه

د هسکې مېنې ولسوالۍ لنډه پېژندنه

 

ولې ورته هسکه مېڼه وايي؟

ځکه ورته هسکه مېنه وایی،  چې په لوړ ځای کې موقیعت لري      

 

څلور خواوې

جنوب ته يې پاکستان ، غرب ته پچیراګام ولسوالۍ ، شرق ته رودات ولسوالۍ او جنوب شرق ته کوټ ولسوالي موقيعت لري

 

نفوس

140.000              

 

زراعتی پيدا وار

جوار ، غنم ، شوله             زراعتی پیداوار

 

محلي ژبې

پښتو

 

مشهورې څېرې

حاجی عبدالستار ، عبدالخالق شینواری ، ملک اعتبار ، حاجی غبار . معاروف اشخاص