د دوربابا ولسوالۍ لنډه پېژندنه

د دوربابا ولسوالۍ لنډه پېژندنه

 

ولې ورته دور بابا وايي؟

دوربابا یو مشهور زیارت دی، چې د جلال اباد نه په  98 کیلو متر مربع لري واټن کې پرو ت دی،  نوموړې ولسوالۍ جنګل دار او په غرونو کې پوښل شوی دی .

څلورخواوې

شمال ته مومندره ولسوالۍ ، شمال غرب ته غنی خیلو ولسوالۍ ، جنوب ته نازیانو ولسوالۍ ، شرق ته خیبر ايجنسۍ پرته ده چې 35 کیلومتر واټن لری .

مساحت

250    km m       

نفوس

60.000    او همدارنګه 60 غټ او واړه قومونه لری .

تاريخي ځايونه

دوربابا زیارت ، خان اغا زیارت ، ډاک زیارت . تاریخې ځایونه

زراعتي توليدات

غنم ، جوار           

محلي ژبې

پشتو

مشهورې څېرې   

حاجی همیشه ګل ، حاجی ګفتر خان ، حاجی تاج ملوک ، حاجی فاتح ګل