د ګوشتې ولسوالۍ لنډه پېژندنه

د ګوشتې ولسوالۍ لنډه پېژندنه

 

ولې ورته ګوشته وايي؟

اصلی نوم یی ګوشه ده او ګوشته کنار يا پناه ځای  ته وایي

څلور خواوې

شرق ته د لعلپورې ولسوالۍ او مومندو ايجنسۍ ، غرب ته کامه شمال،  ته خاص کنړ او  جنوب ته بټی کوټ ولسوالۍ موقيعت لري  

نفوس

 78.000

تاريخي ځايونه

چهل ګزی بابا زیارت

صنعتي توليدات    

ګلدورزی او قالین بافی

زراعتي پیداوار    

غنم ، جوار ، پمبه ، سبزی جات او میوه جات

محلي ژبې

پښتو

پېژندل شوې څېرې

فریدون خان ، عبدالکریم خان             معاروف اشخاص