تدارکاتو قانون

د تداراکاتو  قانون موخې عبارت دي له:

  1. د تدارکاتو په پړاوونو (پروسه) کې د شفافیت تامینول.

  2. د مالي او عامه لګښتونو د چارو اغیزمن کنترولول.

  3. د کیفیت لرونکو اجناسو، خدمتونو او ودانیزو چارو د برابرولو او تدارک اقتصادیتوب.

  4. په داوطلبیو کي د شرایطو لرونکو ټولو داوطلبانو د ګډون لپاره د زمینې برابرول.

 

تاسو کولاي شی  چې د تدارکاتو قانون د افغانستان اسلامي جمهوریت رئيس د 146 فرمان په اساس له بعضی تعدیلات، حذف او زیاتوالی سره په دری او پښتو ژبو په PDF بڼه له  ننګرهار ولایت مقام  ویب پاڼی څخه واخلی (ډاونلوډ) کړی.