اعلان داوطلبی

د خپرېدو نېټه: Jul 07, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

ریاست حوزه فرعی دریایی کابل پاينی جلال اباد ولایت ننگرهار از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه پروژه اعمار سوتن مربوط ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار مطابق مشخصات درج اسناد داوطلبی اشتراک نموده و افرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه افغانستان از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز ارائيه نماید افر ها دیر رسیده و انترنتی پذيرفته نمیشود  تضمین افر مبلغ ۱۵۳۰۰۰ افغانی بشکل تضمین خط بانکی یا نقده بوده و شرایط اهلیت جواز با اعتبار فعالیت تجارتی، توانایی مالی و تجربه کاری کارکرد قبلی دربخش مربوطه در زمینه میباشد.

ادرس: ریاست حوزه فرعی دریایی کابل پاینی جلال اباد ننگرهار