د تورخم ښاروالۍ خبرتيا!

د خپرېدو نېټه: Dec 25, 2018

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

د تورخم ښاروالۍ خبرتيا!

تورخم ښاروالۍ يو شمېر سرايونه په قرارداد ورکړي و، چې قرارداد کوونکو په کې يو اندازه د رغونې چارې هم ترسره کړي؛ خو غير فعالې يې ساتلي، يادو قرارداديانو ته خبر ورکول کيږي، چې د سرايونو کرايه د ښاروالۍ بانکي حساب ته حواله کړي، چې د سرغړونې  په صورت کې به قانوني چلند سره مخ شي.

همدا راز ياد سرايونه يو ځل بيا په قرارداد ورکول کيږي که څوک د قرارداد کولو لېوالتيا لري هيله ده، چې يادې ادارې ته خپل غوښتنليکونه وسپاري.