پیام والی

8 months 3 weeks ago

مقام ولایت ننگرهار به آزادی بیان متعهد است و مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات ، اطلاعات به موقع را به رسانه ها و مردم ارائه می دهد.

ضیاالحق امرخیل
1