پیام والی

9 hours 58 minutes ago

مقام ولایت ننگرهار به آزادی بیان متعهد است و مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات ، اطلاعات به موقع را به رسانه ها و مردم ارائه می دهد.

ضیاالحق امرخیل
1